Oljebyte & Byte av Oljefilter

Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar oljan. Det kan hjälpa till att förbygga onödigt motorslitage.

Ett oljebyte och filterbyte är en av många förebyggande underhållstjänster som hjälper till att främja maximal fordonsprestanda när du förlänger ditt fordon. Olja är ansvarig för att smörja arbetskomponenterna inuti fordonets motor samtidigt som friktionen mellan dem minskas. Eftersom motorn genererar en betydande mängd värme fungerar olja som kylvätska när den cirkulerar genom motorn. Olja absorberar också andra skadliga partiklar som skapas under förbränningsprocessen och leder dem till oljefiltret, som filtrerar bort skräp och föroreningar för ren, fririnnande olja. Tillsammans håller olja och oljefilter din bilmotor igång med optimala prestandanivåer. Under en oljebyte kommer vi att byta ut din motors gamla olja med ny olja och byta ut oljefiltret. Vi kommer också att smörja fordonets chassikomponenter enligt tillverkarens standarder. Vid slutet av varje smörjning, olje- och filterbyte kommer vår personal att se till att din motorolja är ren och att arbetsdelarna i din motor är ordentligt smorda. Därför ska du boka oljebyte genom oss.

Meddela Oss