AC Service “AC Påfyllning

Dagens AC-system bör kontinuerligt servas hos certifierade verkstäder där köldmediemängd töms, vägs och renas för att sedan återfyllas. Vi rekommenderar att du gör en AC-service med 24 månaders intervall. AC-system kan tappa cirka 5-8% köldmedia / år och denna förlust gör att kompressorn får arbeta hårdare och ofta för att uppnå samma effekt som krävs under längre sikt kan skapa kompressorhaveri. Ytterligare ökar bilens bränsleförbrukning och motoreffekten påverkar negativt. Att regelbundet göra en AC-tjänst, gärna i samband med din vanliga tjänst, gör att du undviker onödiga kostnader och reparationer i framtiden.

Detta ingår i vår AC-service:

Kontroll av täthet och läcksökning.
Tömning, rening, torkning samt påfyllning av gas (vid komplettering tillkommer kostnad för kylmedia).
Kontroll av kompressorns funktion.
Prestandaprov.
Vid läckage tillkommer kostnad för vidare felsökning och kompletterande kylmedia.

Meddela Oss